HotLine đặt vé

093 459 75 97

Địa chỉ mua vé xe

Quầy Số 22A Bến Xe Đà Nẵng - 75 Thanh Tịnh

Vận chuyển hàng hóa

Các xe của Tân Kim Chi xuất phát từ Đà Nẵng 20h15 và 20h30, đến Hà Nội 6h30 sáng hằng ngày.

Quy định gửi hàng nhà xe

1. Những mặt hàng không nhận gửi:

Ấn phẩm, vật phẩm, hàng hóa mà Việt Nam cấm lưu thông, vật chất gây nổ, gây cháy, gây nguy hiểm. Vật, chất làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

Tiền Việt Nam, giấy tờ có giá trị bằng tiền mặt Việt Nam. Ngoại hối, giấy tờ có giá trị bằng tiền nước ngoài.

2. Vật gửi có điều kiện:

Hàng hóa để kinh doanh phải có chứng từ thuế theo quy định của pháp luật.

Vật phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu phải thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền.

Vật phẩm hàng hóa dễ bị hư hỏng, chất lòng, bột dùng đóng gói phải đảm báo không gây hư hỏng, ô nhiễm bưu gửi khác.

3. Trách nhiệm bồi thường:

3.1. Chậm chỉ tiêu thời gian: Hoàn lại cước đã sử dụng.

3.2. Bưu gửi bị mất, hư hại hoặc tráo đổi hoàn toàn:

Hoàn lại toàn bộ cước đã thu khi chấp nhận.

Đối với thư từ, tài liệu: Bồi thường thiệt hại bằng 5 (năm) lần cước đã thu khi chấp nhận.

Đối với vật phẩm hàng hóa: Bồi thường theo tỷ lệ suy suyển nhưng tối đa bằng 10 (mười) lần cước đã thu khi chấp nhận kể cả trong trường hợp hư hại hoặc mất mặt hoàn toàn.

Đối với vật phẩm được khai báo đầy đủ giá trị, cước phí sẽ được cộng thêm từ 1% - 5% trị khai và bồi hoàn 100% giá trị trong trường hợp mất mát.

4. Trách nhiệm của người gửi:

Khai báo đúng và đủ các thông tin liên quan trên Biên nhận. Gói bọc đảm bảo an toàn cho hàng hóa. Thanh toán đầy đủ cước phí. Thông báo ngay cho nơi gửi bưu gửi trước khi phát trong trường hợp làm thất lạc biên nhận.

5. Trách nhiệm của người nhận:

Khách đến nhận hàng hóa cần xuất trình các giấy tờ tùy thân hợp pháp hoặc giấy giới thiệu của cơ quan/công ty.

 

DỊCH VỤ KHÁC

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn