Hệ thống văn phòng

Nhà xe Tân Kim Chi có văn phòng thuận tiện trên các khu vực xe chạy qua, các văn phòng đều có thể nhận vé và nhận hàng chuyển phát nhanh giữa Hà Nội – Đà Nẵng – Hội An – Đà Lạt